Współpraca ze środowiskiem

 

 

Współpracujemy z Rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Dzieci uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach artystycznych na terenie przedszkola i  miasta Bogatyni. Wspólnie z Rodzicami  organizujemy wycieczki autokarowe na przedstawienia teatralne, w góry, na farmę strusi, do fabryki bombek.

 

 

Instytucje , 
z którymi współpracujemy
 

 

Cel współpracy

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

·        współpraca z psychologiem, pedagogiem;
 

·        przeprowadzenie badań przesiewowych mowy dzieci przez logopedę;

 

 

 

Bogatyński Ośrodek Kultury

 

·        udział dzieci w imprezach organizowanych przez BOK;
 

·        spotkania w pracowniach   ( plastycznej, doświadczania świata);
 

·        zwiedzanie galerii plastycznych;

 

 

Biblioteka Szkolna

SP   w Porajowie

 

·        uczestnictwo dzieci w zajęciach bibliotecznych;
 

·        uczestnictwo konkursach plastycznych;

·        oglądanie bajek na dużym ekranie

·        zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

 

 

Nadleśnictwo Pieńsk

 

·        spacery w lesie;

·        zbieranie żołędzi dla dzików

 

 

 

 

SP  w Porajowie

 

·        cykl spotkań dzieci 5-6-letnich z kl. I;
 

·        udział w pasowaniu uczniów klas I;
 

·        spotkanie z Mikołajem;
 

 

Media lokalne
„ Gazeta bogatyńska”

 

·        relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu;

 

 

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe

 

 

·         wycieczki;
 

·        odwiedzanie miejsc pracy rodziców;

 

Policja

 

·        spotkanie z policjantem w przedszkolu;
 

·        wycieczka na komisariat policji;

 

 

Urząd Miejski w Bogatyni

 

·        złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
 
   

·         zwiedzanie gmachu urzędu, spotkanie  dzieci      z Burmistrzem, poznanie herbu miasta Bogatynia;
    

·         uzyskanie z wydziału promocji materiałów dotyczących  historii Bogatyni;

 

 

Straż Pożarna

 

·        spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki;