Przedszkole Publiczne  Nr 1

ul. Górnicza 1c

59-921 Porajów


tel./fax 75 77 38 287

 

 

 

 O NAS

PLAN DNIA

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA

DLA RODZICÓW 

KONTAKT

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

DEKLARACJA_DOSTEPNOSCI.pdf

                                                                     

 

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR 1

W PORAJOWIE

 

rok szk. 2021/2022

 

Temat:  „ Dbając o swoje zdrowie - dbamy też o innych.”

                    

                                                                     CEL:

 

1.                                                                                         1. Propagowanie zdrowego stylu życia: codzienna aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie.

2.                                                                        2. Kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych.  

3.                                                                        3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, stresem i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

4.                                                                       4. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym.

                                                                          5. Poznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i nauka zapobiegania im.

4.                                                                       6. Zachęcanie rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu zdrowia, aktywności fizycznej oraz odporności emocjonalnej

p                                                                            przedszkolaków.     

 

 

 

 

 

 

 

PRZEKAŻ 1 % 

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz

KRS: 0000270261

cel szczegółowy PP1 PORAJÓW 4633