REALIZOWANE PROGRAMY

 

 

                    Zestaw Programów do realizacji

                  na roku szk. 2021 / 2022

 

 

1.     Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ( Dz. U. z 24 lutego 2017 r. , poz.356)

2.     „Nasze przedszkole”- program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej

3. " Będę uśmiechniętym przedszkolakiem" - program adaptacyjny - program autorski