PLAN  DNIA

 

 

    

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 

       1.  W godzinach 6.00 - 8.00:

 

a)       schodzenie się dzieci,

b)      zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c)       prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

d)      zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

 

2.   W godzinach 8.00 – 12.00:

 

a)       ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

b)      przygotowanie do śniadania.

c)       śniadanie,

d)      profilaktyka stomatologiczna

e)       zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci
      w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

f)       spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

g)      zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

h)      zabawy ruchowe z prawidłami,

i)        zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

a)       przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 

   3. W godzinach 12.00 – 14.00:

 

a)       obiad,

b)      profilaktyka stomatologiczna,

c)       prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, prace związane z udzielaniem ppp w toku bieżącej

          pracy z dzieckiem.       

d)      zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

e)       opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

f)       zabawy uspokajające i relaksujące,

g)      spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,

h)      zajęcia dodatkowe,

i)        przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

 

   4. W godzinach 14.00 – 16.00:

 

a)       gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

b)      zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

c)       prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym
      i obserwacyjnym,