Misja przedszkola

 

"...mów dziecku że jest dobre, że może, że potrafi..."

 

Misją naszej pracy jest:

  

kierowanie wszystkich działań na wspomaganie rozwoju i edukację dziecka. Podczas sprawowania opieki, wychowania i kształcenia zapewniamy dziecku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

W pracy kierujemy się słowami Janusza Korczaka : „...mów dziecku , że jest dobre, że może, że potrafi.....”