Metody i formy pracy

 

Nauczycielki wykorzystują aktywne metody pracy z dziećmi:

 

· Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

· Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

· Opowieść ruchowa,

· Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

· Praca szkolna K.Orffa,

· Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

· Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

· Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

· Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:

- Alfabet Piosenek,

- Śpiewane Litery,

- Wierszyki do Rysowania,

· Relaksacja,

· Techniki parateatralne,

· Bajkoterapia,

· Zabawy paluszkowe,

· Drama,

· Pantomima,

· Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.